Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Θεματική ενότητα: Εφηβεία - Ανάλυση λογοτεχνικού βιβλίου: "Ο χορός της ζωής"

Θεματική ενότητα:εφηβεία- Ανάλυση λογοτεχνικού βιβλίου: Κώδικας 99

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Θεματική ενότητα: Εφηβεία - Ανάλυση λογοτεχνικού βιβλίου: "Εμένα γιατί μου πάνε όλα στραβά;"

Θεματική ενότητα: Εφηβεία- Ανάλυση λογοτεχνικού βιβλίου: Κάντε κάτι επιτέλους!

Θεματική ενότητα: Ετερότητα - Διαφορετικότητα και ρατσισμός μέσα απο το διαδίκτυο

Θεματική ενότητα: Ετερότητα - H διαφοιρετικότητα μέσα απο τις ταινίες: Η ταινία "45"

Θεματική ενότητα: Ετερότητα μέσα απο την ποίηση